سربازی افغانی تعدادی از نیروهای آمریكایی را كشت

یك سرباز افغان به سوی شماری از نیروهای آمریكایی در پایگاهی نظامی تیراندازی كرد.
به گزارش نما به نقل از باشگاه خبرنگاران: یک سرباز افغان به سوی تعدادی از نیروهای آمریکایی در پایگاهی در جنوب افغانستان تیراندازی کرد.

هنوز جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده است.
ثبت: ۱۳۹۵/۱۲/۲۹