آخرین اخبار
ارسال به دوستان

شرط تحقق آینده ی روشن در انتخابات 96

در سال گذشته بدخواهان ما كه حاصل جمع آنها در وجود ریاست جمهورى آمریكا جلوه گر مى شود، چهره واقعى خود را نمایان كردند و پرده از سالهاى متمادى نفاق و تزویر توأم با اجحاف در حق مردم قهرمان ایران برداشتند و بر همگان، جز آنها كه شیفته بیگانگان اند و درك درستى از قابلیتهاى خودى ندارند، آشكار شد كه امید بستن به بیگانگان بدسگال و جستجوى حالت امن در چارچوب تدبیر آنها، فریبى بیش نیست و جز فرصت سوزى نتیجه اى ندارد.


سید مصطفی میرسلیم- در سال گذشته بدخواهان ما كه حاصل جمع آنها در وجود رياست جمهورى آمريكا جلوه گر مى شود، چهره واقعى خود را نمايان كردند و پرده از سالهاى متمادى نفاق و تزوير توأم با اجحاف در حق مردم قهرمان ايران برداشتند و بر همگان، جز آنها كه شيفته بيگانگان اند و درك درستى از قابليتهاى خودى ندارند، آشكار شد كه اميد بستن به بيگانگان بدسگال و جستجوى حالت امن در چارچوب تدبير آنها، فريبى بيش نيست و جز فرصت سوزى نتيجه اى ندارد. ما ان شاءالله و با توكل بر خدا، به دست متخصصان متعهد و جوانان دانشمند و معتقد به ارزشهاى انقلاب و آرمانهاى قانون اساسى، از پس هر مشكلى كه معاندان لجوج بخواهند با تحريم ها و تهديدها برايمان بيافرينند برخواهيم آمد بويژه كه الحمدلله از رهنمودهاى داهيانه و واقعگرايانه و حق طلبانه رهبر معظم انقلاب برخورداريم هرچند افسوس مى خوريم از اين كه سياستهاى ابلاغى ايشان درباره اصل ٤٤ در عمل به انحراف كشيده شد، قانون هدفمند كردن يارانه ها با نقص در اجرا ، ابزارى شد براى مطامع برخى دولتمردان و وجاهت طلبى آنها نزد مردم، سياستهاى اقتصاد مقاومتى على رغم تأكيد بر عملياتى كردن آنها در دو سال پى در پى اخير ، منحصر شد به برگزارى چند همايش و ايراد چند سخنرانى پر طمطراق ولى بى خاصيت، چشم انداز بيست ساله با بى مهرى به وضعى رقت بار گرفتار شد و عدم اجراى سياستهاى كلى به پيچيده تر شدن مشكلات مردم در زمينه هاى محيط زيست و آلودگى هوا و بحران آب و ركود كسب و كار و كاهش اشتغال جوانان انجاميد؛ تنگناهاى معيشتى سخت تر و مشكلات اجتماعى ناشى از آن خانمان برانداز و فساد همراه آن رنج آورشد.

يادآورى اين تيرگيهاى ، به هر علت كه باشند، نه براى ترسيم پرده اى سياه بلكه به منظورچاره جويى برمبناى احساس مسئوليت عمومى و تشويق به مشاركت آگاهانه سياسى در ايفاى وظيفه اى است كه در سال آينده با انتخابات رياست جمهورى و شوراها پيش رو داريم: هيچ تغييرى در جهت اصلاح رخ نخواهد داد تا موقعى كه مردم خود اراده تغيير نكنند ولى با آن اراده تغيير و اميد به خدا ، افقها روشن و صداقت حكمفرما و مديريتى شايسته و برازنده جمهورى اسلامى ايران مستقر خواهد شد.
ثبت: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
Captcha