شهر راهبردی «قریتین» آزاد شد

شهر استراتژیك «قریتین» در شرق حمص و غرب شهر تدمر از چنگ داعش خارج شد.
به گزارش نما، ارتش سوریه و رزمندگان جبهه مقاومت، شهر استراتژیک «قریتین» در شرق استان حمص و غرب شهر تدمر را از اشغال داعش آزاد کردند.

گزارش تکمیلی مشرق متعاقبا ارسال خواهد شد.
ثبت: ۱۳۹۶/۷/۲۹