عكس/ با صفاترین موكب دنیا

این دخترك عراقی باصفاترین ایستگاه صلواتی جهان را به عشق ابا عبدالله الحسین (ع) برپاكرده است.
2088924.jpg
ثبت: ۱۳۹۶/۸/۱