افسوس اروپا از موشكی نشدن برجام!

خانم موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تأكید بر اینكه لغو توافقی كه در موضوع هسته‌ای كارساز است، هیچ یك از ما را در موقعیت بهتری قرار نمی‌دهد، نسبت به برخی مسائل كه می‌توانست در توافق هسته‌ای ایران مورد بحث قرار بگیرد ولی بنا به دلایلی مطرح نشده، افسوس خورد.

خانم موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تأکید بر اینکه لغو توافقی که در موضوع هسته‌ای کارساز است، هیچ یک از ما را در موقعیت بهتری قرار نمی‌دهد، نسبت به برخی مسائل كه می‌توانست در توافق هسته‌ای ایران مورد بحث قرار بگیرد ولی بنا به دلایلی مطرح نشده، افسوس خورد.
این اظهارات نشان می‌دهد، نوع نگاه و سیاست اتحادیه اروپا در قبال ایران، ماهیت تهاجمی دارد؛ به این معنا حال که آنها با برجام توانسته‌اند به اهداف خود در قبال برنامه هسته‌ای ایران نزدیک شوند، تلاش می‌کنند این مدل را به دیگر حوزه‌ها تسری دهند تا هم ایران را بابت اجرای بیش از پیش تعهداتش در برجام تحت‌فشار قرار دهند و هم چنانچه ایران در مقابل خواسته‌های غیرقانونی آنها نرمش نشان دهد، آنها به هدف‌گذاری دیرینه‌ خود در قبال ایران که همانا تضعیف ایران و خدشه وارد کردن بر توانایی‌های راهبردی این کشور است، دست یابند.
همان‌گونه که اکنون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از گنجانده نشدن موضوعات دیگری، چون توانایی موشکی و نفوذ منطقه‌ای کشورمان در برجام افسوس می‌خورد، باید به طور محکم و باصلابت هرچه تمام‌تر به آنها گوشزد شود که برجام صرفاً به موضوع هسته‌ای محدود است و مشابه آن در هیچ حوزه‌ای تکرار نخواهد شد تا همچنان در افسوس باقی بمانند.
با توجه به نقض‌عهدهای مکرر آمریکا در برجام و سکوت اتحادیه اروپا در مقابل این اقدامات آمریکا، اکنون هم دولتمردان و هم افکار عمومی به این نتیجه رسیده‌اند که باید در مقابل خواسته‌های غیر قانونی طرف مقابل و تلاش آنها برای تعمیم برجام به حوزه‌های دیگر ایستادگی کرد.
اکنون با توجه به هوشیاری مسئولان مختلف و دولتمردان و آگاهی افکار عمومی، باید به طرف مقابل گوشزد شود که برجام صرفاً منحصر به موضوع هسته‌ای است و تلاش برای منوط کردن اجرای آن به مذاکره در دیگر موضوعات،‌ برای ایران کاملاً ناپذیرفتنی است؛‌ زیرا این طرح فریبی بیش نیست و عقل حکم می‌کند با توجه به بدعهدی‌های آنها در برجام، بار دیگر در هیچ موضوعی به غرب اعتماد نشود.
ثبت: ۱۳۹۶/۹/۱۱