ملكی در گفتگو بانما:

دولت باید تصدی‌گری خود را در صنعت خودرو كم كند

عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: مادامی كه سایه سیاست بر سر صنعت باقی است وخصوصی سازی واقعی اتفاق نیفتاده صنعت رشد نخواهد كرد باید صنعت را از سیاست جدا كرد، تصدی گری دولت در صنعت معنایی ندارد دولت باید دست از تصدی گری كشیده و به سیاست گذاری صحیح خود روی آورد.
ولی ملکی نماینده مردم اردبیل و مشکین شهر درمجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم خودباوری و تلاش توأم با عزم و اراده جدی دولتمردان برای پیشرفت صنعت خودرو سازی داخل،گفت: بخش اعظم مشکلات صنعت خودرو سازی را خود وزارت صنایع ایجاد می کند.
وی با اذعان به اینکه در دنیا خودرو سازی به صورت تجمیعی و هلدینگ پیش می رود اما در ایران خلاف این روال عمل می شود، گفت: سیاست وزارت صنایع بخصوص سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اکنون تکه پارچه سازی صنعت خودرو سازی داخلی است تا بدون توجه به نیازهای مردم تنها قیمت خودرو ها را بتوانند بالا ببرند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خودرو سازهای داخلی باید با هم افزایی برای ارائه خدمات مطلوب به مردم خود را توانمند نمایند، اظهار نمود: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی خودرو سازی های داخلی باید با هم ادغام شده و با روی هم گذاشتن دانش فنی و توان علمی وعملی با پایین آوردن قیمت ها خودرو مناسب و ارزان قیمت با کیفیت وایمنی مطابق استانداردهای روز دنیا برای مردم تولید کنند.
وی با بیان اینکه سیاست سایه سنگین خود را بر سر صنعت انداخته و مانع پیشرفت صنعت شده، تاکید نمود: مادامی که سایه سیاست بر سر صنعت باقی است وخصوصی سازی واقعی اتفاق نیفتاده صنعت رشد نخواهد کرد باید صنعت را از سیاست جدا کرد، تصدی گری دولت در صنعت معنایی ندارد دولت باید دست از تصدی گری کشیده و به سیاست گذاری صحیح خود روی آورد.
وی با اشاره به نیاز ضروری صنعت خودرو سازی به ثبات مدیریت و برنامه محور بودن به جای اعمال نظرفردی وسلیقه ای، گفت: سازمان گسترش و نوسازی صنایع، و خودرو سازی سایپا تنها در عرض ده سال 5 رییس به خود دیده اند، با این روال انتخاب سلیقه ای مدیران امکان پذیر نیست مدیری بتواند کار مفیدی در راستای منافع ملی کشور انجام دهد.

ثبت: ۱۳۹۶/۹/۱۴