ساكاشویلی تهدید به خودكشی كرد

رئیس جمهور سابق گرجستان در پی تلاش نیروهای دولتی برای ورود به منزلش به منظور انجام تحقیقات تهدید به خودكشی كرده است.
به گزارش نما به نقل از میزان، در پی تلاش نیروهای دولتی برای ورد به منزل «میشل ساکاشویلی» به منظور انجام تحقیقات، وی تهدید به خودکشی کرده است.
ثبت: ۱۳۹۶/۹/۱۴