نظر امیرعبداللهیان درباره محمد بن سلمان

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل تصریح كرد: محمد بن سلمان ولیعهد عربستان، نسخه بروز شده و موتور محركه تفكر وهابیسم جدید است.
به گزارش نما به نقل از الف، حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل در صفحه توئیتر خود مطلبی درباره محمد بن سلمان ولیعهد عربستان منتشر کرد که متن آن به شرح زیر است:

محمد بن سلمان ولیعهد عربستان، نسخه بروز شده و موتور محرکه تفکر وهابیسم جدید است.

نسخه جدید وهابیت، مولد تروریسم جدیدتر و خطرناک تری است.
ثبت: ۱۳۹۶/۹/۱۴