عكس/ سرقت از جواهرفروشی با شمشیر سامورایی!

پلیس لندن جستجوهای خود را برای سارقان سامورایی جواهرفروشی در مركز لندن آغاز كرد.
به گزارش نما به نقل از مشرق، سارقان شمشیر به دست پس از شکستن شیشه جواهرفروشی مقدار زیادی جواهر و ساعتهای گران قیمت را به سرقت برده اند. پلیس گزارش داد که سارقان علاوه بر شمشیرهای سامورایی چند میله آهنی نیز برای شکستن و نابود کردن در دست داشته اند.

دزدان حرفه ای پس از سرقت سوار بر موتورهایشان شده و صحنه جرم را ترک کرده اند.تاکنون هیچ یک از سارقان شناسایی و دستگیر نشده اند.

2129080.jpg

ثبت: ۱۳۹۶/۹/۱۴