توافق ترزا می با اتحادیه اروپا الزام‌آور نیست

وزیر امور برگزیت انگلیس می‎گوید كه توافق ترزا می با مقامات اتحادیه اروپا درباره ورود به مرحله دوم مذاكرات برگزیت صرفا یك اعلام نظر بوده و الزام‌آور نیست.
به گزارش نما به نقل از میزان، وزیر امور برگزیت انگلیس اعلام کرد که توافق ترزا می با مقامات اتحادیه اروپا درباره ورود به مرحله دوم مذاکرات برگزیت صرفا یک اعلام نظر بوده و الزام‌آور نیست.

«دیوید دیویس» می‌گوید: توافق ترزا می با اتحادیه اروپا از نظر قانونی قابل اجرا نبوده و اگر انگلیس نتواند مذاکرات تجاری خود با اتحادیه اروپا را به سرانجام برساند بدهی خود به این اتحادیه را پرداخت نخواهد کرد.

دفتر نخست وزیری انگلیس طی روزهای گذشته اعلام کرد که پیش‌بینی می‌شود لندن به دلیل خروج از اتحادیه اروپا، ناچار به پرداخت مبلغ 39 میلیارد پوند برای تسویه بدهی‌های خود شود.

با این وجود دیوید دیویس به تعهد مرزی انگلیس با ایرلند تأکید کرد و گفت که در صورت خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا، لندن راهی برای این مسأله خواهد یافت.

انگلیس مخالف اعمال قوانین سخت تردد در تنها مرز خاکی خود با اتحادیه اروپا است و این امر را موجب ایجاد بی‌ثباتی در ایرلند شمالی توصیف کرده است.

دیوید دیویس با این وجود تأکید کرد که پس از توافق روز جمعه ترزا می و اتحادیه اروپا احتمال خروج بدون توافق انگلیس از این اتحادیه تا حد چشمگیری کاهش یافته است.

رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا روز جمعه اعلام کرد که مذاکرات با نخست وزیر انگلیس درباره برگزیت پیشرفت چشمگیری داشته و این مذاکرات وارد دومین مرحله خود می‌شود.

ترزا می نیز این توافق را پیشرفت قابل توجه در مذاکرات برگزیت توصیف کرده و گفت که تاین توافق نبود مرز فیزیکی میان انگلیس و ایرلند شمالی را تضمین می‌کند.
ثبت: ۱۳۹۶/۹/۱۹