ابطحی در گفتگو با نما:

تخلف در پرونده تحصیلی حسین فریدون محرز است

عضو كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: روال جذب حسین فریدون، طبیعی و قانونی نبوده است
سید محمد جواد ابطحی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفتگو با نما با بیان اینکه تخلف در پرونده تحصیلی حسین فریدون محرز است، گفت: بعد از مکاتبات و مصاحبه‌هایی که با دست‌اندرکاران دانشگاه شهید بهشتی، وزارت علوم و سازمان سنجش داشتیم و رؤیت مدارک درباره نحوه جذب حسین فریدون در رشته روابط بین‌الملل پردیس دانشگاه شهید بهشتی گزارشی تهیه شد که به کمیسیون آموزش تقدیم کردیم.
وی در ادامه اظهار داشت: گزارش با توجه به مدارک و مستندات تهیه شده است و در جمع‌بندی آن به تخلفات سازمان سنجش و دانشگاه شهید بهشتی در جریان پرونده تحصیلی حسین فریدون اشاره شده است.
ابطحی با تأکید بر اینکه روال جذب حسین فریدون، طبیعی و قانونی نبوده است، گفت: کمیسیون آموزش می بایست در این زمینه تصمیم می گرفت و نتیجه را به مجلس اعلام می کرد اما متاسفانه هنوز هیچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.
ابطحی به مدرک تحصیلی برادر رئیس‌جمهور به ثبت‌نام غیرقانونی، فقدان مدارک لازم و عدم تأیید از سوی گروه مربوطه در دانشگاه شهید بهشتی اشاره کرد و اظهار داشت: از نظر ما تخلف در پرونده تحصیلی حسین فریدون محرز است و پرونده مشمول اعمال ماده 236 خواهد شد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اذعان به اینکه موضع گیری های لازم در این خصوص از سوی وی انجام شده است، بیان داشت: ادامه روند باید از سوی رییس کمیسیون آموزش پیگیری شود و بنده اعلام کردم که دیگر هیچ گونه دخالتی در این پرونده نخواهم داشت.
وی افزود: ادامه این روند و به نتیجه رسیدن ان بستگی به این دارد که رییس کمیسیون آموزش تا چه اندازه برای این پرونده وقت بگذارند و پیگیر آن باشند.
وی تصریح کرد: با توجه به حجم کاری کمیسیون بعید به نظر می رسد که به این موضوع رسیدگی شود و قطعا به سال آینده موکول خواهد شد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: به نظر می رسد دست هایی در کار باشد که در نهایت منجر به این شود که ایشان بیاید و مدرکش را بگیرد و برود.

ثبت: ۱۳۹۶/۹/۲۲