عكس/ آلودگی هوای تهران

شاخص كیفیت هوای تهران نشان دهنده این است كه امروز پنجشنبه بیست و سوم آذرماه هوا برای گروه‌های حساس ناسالم است.
2138029.jpg
ثبت: ۱۳۹۶/۹/۲۳