اولین فیلم از حمله اشرار و آشوبگران به پاسگاه شماره ۱۴ قهدریجان اصفهان

اولین فیلم از حمله اشرار و آشوبگران به پاسگاه شماره ۱۴ قهدریجان اصفهان به گزارش نما؛ شب گذشته اشرار و اغتشاشگران به پاسگاه شماره ۱۴ در شهر قهدریجان اصفهان حمله كردند. این آشوبگران با هدف سرقت سلاح به دیوار پاسگاه كوكتل مولوتف و دیگر وسایل انفجاری پرتاب كردند. گفتنی است؛ در این درگیری چندین مامور انتظامی زخمی و 5 نفر از اشرار و آشوبگران كشته شدند.
ثبت: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲