نیكزادی در گفتگو با نما:

سیاست اشتباه دولت فرصت طلایی صادرات را از بین می برد

عضو كمیسیون كشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: سیاست ناكارآمد دولت ها و عدم وجود برنامه های دقیق و مشخص حمایتی از كشاورزان و تجار سبب تنزل و از دست رفتن جایگاه صادراتی محصولات كشاورزی كشور بخصوص در بازار پسته جهان شده است.
حبیب الله نیکزادی پناه نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه زمانی ایران به تنهایی 75 درصد بازارهای صادراتی پسته جهان را در اختیار داشت،گفت: سیاست ناکارآمد دولت ها و عدم وجود برنامه دقیق و مشخص حمایتی از کشاورزان و تجار سبب تنزل و از دست رفتن جایگاه صادراتی محصولات کشاورزی کشور بخصوص در بازار پسته جهان شده است.
وی با اشاره به نقش مهم و اثر گذار بسته بندی محصولات صادراتی، عنوان نمود: امروز توجه ویژه ای در دنیا به بسته بندی محصولات کشاورزی می شود تا مشتری پسند باشد ولی در کشور ضعف عمده ای در بسته بندی محصولات کشاورزی مرغوب و با کیفیت صادراتی وجود دارد که منجر به کاهش خرید جهانی آن نیز می شود.
وی با اذعان به ضرورت توجه به صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی، گفت: فعال نبودن صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی کشور سبب عرضه محصول به صورت عمده شده که همین امر در موارد بسیاری منجر به از دست رفتن بازارهای رقابت و مصرف جهانی می شود.
نیکزادی پناه با انتقاد از عملکرد نادرست و غیر حرفه ای تجار ایرانی در ارتباطات خارجی،اظهار نمود: عملکرد تجار تاثیر مستقیم برمیزان صادرات وایجاد بازار فروش در دنیا دارد امروز تجار بزرگی در دنیا هستند که اقدام به تامین کلان نیاز بازارهای جهانی می کنند در حالی که تجار ما تجاری کوچک با بنیه مالی ضعیف اند که بدون آموزش و اطلاعات لازم به صورت محدود به عرضه کالا و محصولات مرغوب کشور در دنیا می پردازند.
وی افزود :تجار ایرانی گاه ناخواسته در رقابت با یکدیگر ضمن کاهش قیمت محصول صادراتی فرصت های موجود را از بین برده و ورشکسته می شوند در حالی که باید با تجار خارجی رقابت نموده و در هماهنگی با یکدیگر سبب افزایش قیمت محصول صادراتی شوند .
وی با اشاره به بروکراسی اداری و سیاست ناصحیح دولت به عنوان یکی از مشکلات اساسی صادرات، خاطر نشان کرد: ناهماهنگی متولیان امر در وزارت صنعت،معدن،تجارت و وزارت کشاورزی مانع از رویکرد دقیق و مشخص صادرات است در باب استاندارسازی و امور گمرکی مشکلات زیادی برای تجار در صادرات وجود دارد که اقدام جدی برای رفع آن از سوی دولت صورت نمی گیرد.
وی با اذعان به نقش روابط بین المللی ایران با دنیا برای بهره مندی از بازارهای مصرف وافزایش صادرات نیز،گفت: رایزنان اقتصادی سفارت خانه های ایران در دنیا نتوانسته اند به خوبی برای بازاریابی عمل کنند بهبود روابط بین المللی برای ارتباط با کشورها مهم است و در شرایطی که موانعی از سوی آمریکا در دشمنی با ایران برای ارتباط با کشورها وجود دارد و ما ناچاریم کالا هایمان را با برند غیر ایرانی در بازار جهان عرضه کنیم نیازمند برنامه و عملکرد کارآمدی از سوی وزارت خارجه هستیم.

ثبت: ۱۳۹۶/۱۰/۱۵