شریعت نژاد در گفتگو با نما:

كودهای غیر استاندارد وارداتی تیشه بر ریشه كشاورزی كشور می زند

عضو كمیسیون كشاورزی، آب ومنایع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: در سایه بی تفاوتی وسهل انگاری دولتمردان نسبت به سالم سازی واستاندارد نمودن كودهای كشاورزی وارداتی و تولیدی شاهد خشك شدن باغ ها و نابودی كشاورزی داخل هستیم.
شمس الله شریعت نژاد نماینده مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به خسارت وارده به تعدادی از کشاورزان مازندرانی در استاندارد بودن کودهای کشاورزی گفت: چطور در کشوری که کشاورزی در شعار مورد حمایت است ولی هیچ نظارتی بر استاندارد بودن کود ها نیست و کود وارداتی تولید ازبکستان را با نمک مخلوط کرده وبه کشاورز عرضه می کنند
وی افزود: یک کشاورز در حالی 50 تن کود وارداتی تولید ازبکستان را خریداری می کند که با نمک مخلوط شده است و با هزینه خود وگرفتن کارگر این کود را پای درخت ها می ریزد و در نهایت منجر به خشک شدن درخت ها ونابودی باغ ودرختانش می شود و مشخص نیست که باید خسارت خود را از چه کسی بگیرد .
وی با اشاره به اینکه مساله استاندار نبودن کود در کمیسیون کشاورزی مطرح شده، اذعان داشت: کودی که باید 23 درصد نیترات داشته باشد 6 درصد نیترات داشته، در نتیجه کشاورزی که برای حاصل خیز کردن محصول خود کود می خرد به علت استاندار نبودن کود متضرر می شود.
وی با تاکید بر اینکه مساله کشاورزی یک موضوع مهم در کشور محسوب می شود، اظهار داشت: باید با افرادی که تیشه به ریشه کشاورزی می زنند برخورد جدی شودو به نظر می رسد وزارت صنعت و کشاورزی باید روی مسئله حساسیت به خرج داده و قوه قضاییه به فوریت با این افراد برخورد نماید که مایه عبرت متخلفان وسوءاستفاده گران شود.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه وزیر می گوید تمامی کودهای تولیدی و وارد شده دارای برچسب استاندارد هستند، ما در بررسیهای خود شاهد هستیم که تخلفات بسیاری در این زمینه وجود دارد ولی نظارت وبرخورد با متخلفان مناسب نیست و برخوردی هم نمی شود.
وی در پایان خاطر نشان کرد: متاسفانه وجود مسائل این چنینی به کشاورزی ما صدمات جبران ناپذیری را وارد می کند که اگر نتوانیم جلوی آن را بگیریم ممکن است کشاورزی کشور نابود شود و جای بازگشتی وجود نداشته باشد.

ثبت: ۱۳۹۶/۱۰/۱۴