دانشمند در گفتگو با نما:

دولت باید از تصدی گری اقتصاد بیرون برود

رییس اتاق مشترك بازرگانی ایران و امارات گفت: برای حذف دلار باید ابتدا دولت از تصدی گری اقتصاد كاملا بیرون برود و به بخش خصوصی توجه بیشتری صورت گیرد.
مسعود دانشمند رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات در گفتگو با نما درباره پیمان های پولی دو جانبه و چند جانبه گفت: حذف دلار از اقتصاد کشور کار بسیار سخت و تا حدی نشدنی شده است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه ما با ذخایر دلاری خود تابع تصمیمات آمریکا شده ایم، اظهار داشت: برای خروج از تسلط دلار می توانیم به عنوان مثال در حوزه ی اکو که متشکل از ده کشور است برای مبادلات خود پول تعریف کنیم.
وی افزود: با ایجاد پیمان های پولی دو یا چند جانبه ثبات ارزی برای تبادلات در طول یکسال ایجاد شده که این ثبات به بازار پولی کشور منتقل می شود.
دانشمند تصریح کرد: تورم درونی کشورها بر تبادلات اقتصادی آنها در چارچوب پیمانهای پولی بی اثر است که این ویژگی سبب ترغیب سرمایه خارجی می شود.
وی با بیان اینکه ایران تنها 0.35 درصد اقتصاد جهانی دارد، اذعان داشت: در این شرایط باید برای صادر کردن محصولات خود انعطاف نشان داده و به فکر مبادلات برد –برد باشیم.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات با تاکید بر اینکه سودهایی من غیر حق با مبادلات بر پایه دلار نصیب عده ای می شود، عنوان داشت: این سودهای بادآورده که ایجاد رانت می کند مانع از انجام این پیمان های پولی دو جانبه در کشور است.
وی یکی از مهم ترین مشکلات سر راه این مساله را تصدی گری دولت در اقتصاد دانست و اضافه کرد: برای حذف این عامل باید ابتدا دولت از تصدی گری اقتصاد کاملا بیرون برود و به بخش خصوصی توجه بیشتری صورت گیرد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: متاسفانه دولت فعلی اعتقادی به بخش خصوصی ندارد و تا زمانی که اقتصاد را از دولت خارج نکند شاید به جرات بتوان گفت که هیچ مشکلی حل نخواهد شد.

ثبت: ۱۳۹۶/۱۰/۱۶