چند كودك در زلزله استان كرمان بی سرپرست شده است؟

محمد نفریه گفت: خوشبختانه هیچ كودكی در جریان زلزله های اخیر استان كرمان، بی سرپرست نشده است.
به گزارش نما، محمد نفریه مدیرکل دفتر کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور اظهار کرد: بر اساس گزارش نهایی سازمان بهزیستی کشور، خوشبختانه هیچ کودکی در جریان زلزله های اخیر استان کرمان، بی سرپرست نشده است.

وی افزود: با توجه به وقوع زلزله طی دفعات مختلف در استان کرمان و برخی از شهرستان های این استان، کارگروهی ویژه از سوی سازمان بهزیستی، وظیفه بررسی وضعیت کودکان زلزله زده را بر عهده داشت که تا کنون هیچ گزارشی مبنی بر فوت والد یا والدین کودک به ثبت نرسیده است.


ثبت: ۱۳۹۶/۱۰/۲۰