آخرین وضعیت قرارداد شفر با استقلال

سرمربی استقلال تنها تا پایان فصل با استقلال قرارداد دارد.
به گزارش نما، باشگاه استقلال قصد دارد قرارداد وینفرد شفر را تمدید کند اما در این بین چند روز پیش حسن زمانی ادعا کرد که قرارداد شفر 18 ماهه است و مشکلی برای ادامه حضور او وجود ندارد.

با این حال قرارداد شفر با استقلال 6 ماهه است ولی بندی در قرارداد شفر وجود دارد که در صورت توافق طرفین این قرارداد می تواند یک سال دیگر هم تمدید کند و بنابراین باشگاه باید برای ادامه حضور او برای سال بعد با او توافق مالی کند.
ثبت: ۱۳۹۶/۱۰/۲۰