68 درصد روسیه‌ای ها آمریكا را دشمن اصلی خود می‌دانند

مردم نسبت به آمریكا و غرب با ادامه تنش‌های دولت روسیه با همسایگان غربی روندی افزایشی داشته است و ۶۸ درصد از مردم روسیه ایالات متحده امریكا را بزرگترین دشمن روسیه می‌دانند.
به گزارش نما، به عقیده سوال شوندگان اوکراین (۲۹درصد) و اتحادیه اروپا (۱۴درصد) در جایگاه بعدی دشمنان روسیه قرار دارند.

همچنین ۶۶ درصد از مردم روسیه معتقد هستند که این کشور دشمن بالقوه دارد و ۲۳ درصد براین نظرند که روسیه هم اکنون توسط دشمنان این کشور احاطه شده است.

به عقیده کارشناسان نفرت مردم نسبت به آمریکا و غرب با ادامه تنش‌های دولت روسیه با همسایگان غربی روندی افزایشی داشته است .

از سال ۱۹۹۰ میلادی تا کنون آمریکا همواره به عنوان دشمن، توسط مردم روسیه شناخته شده است اما اوکراین و اتحادیه اروپا پس از بحران روسیه با اوکراین و الحاق کریمه به روسیه به عنوان دشمنان جدید از نگاه مردم روسیه شناخته می‌شوند.
ثبت: ۱۳۹۶/۱۰/۲۰