برق جان كودك یكساله كمیجانی را گرفت

برق گرفتگی، منجر به مرگ كودك یكساله شد.
به گزارش نما، پسر بچه‌ای یک ساله در شهرستان کمیجان استان مرکزی در پی برق گرفتگی جان باخت.

وی به دلیل کنجکاوی نسبت به فرو کردن انگشت دست خود در داخل پریز برق اقدام کرده و پس از آن، دچار برق گرفتگی شد و جان خود را از دست داد.

مسئول اورژانس شهرستان کمیجان با تایید این خبر از شهروندان خواست نسبت به قراردادن محافظ بر روی پریزهای برق خود اقدام کنند.
منبع: میزان
ثبت: ۱۳۹۶/۱۰/۲۱