"نگی كه نگفتی" و بررسی موضوع حقوق شهروندی

تهیه كننده و كارگردان برنامه "نگی كه نگفتی" گفت: اولویت های شهروندان ایرانی در رعایت حقوق شهروندی در برنامه این هفته بررسی می شود. همچنین قصد داریم جزء به جزء رعایت اصول شهر نشینی و زندگی در كلانشهرها را به یكدیگر یادآوری كنیم.
به گزارش نما، مجتبی احمدی تهیه کننده و کارگردان برنامه "نگی که نگفتی" درباره بررسی موضوع حقوق شهروندی در برنامه نگی که نگفتی، گفت: این هفته قرار است با نگاهی منتقدانه حق و حقوق هم در شهر بررسی کنیم. جزء به جزء رعایت اصول شهر نشینی و زندگی در کنار هم به خصوص در کلانشهرها را به یکدیگر یادآوری کنیم که گاهی فراموش می کنیم در حال زندگی در اجتماع و کنار هم هستیم.

وی افزود: گاهی برخی حتی متوجه نمی شوند کاری که انجام می دهند حقوق دیگران را پایمال کرده است و حس می کنند در زندگی تنها باید ماهی خود را بگیرند؛ البته در کنار این افراد برخی نیز رسیدن به منافع خود را بر دیگران ارجح نمی دانند.

احمدی با اشاره به این مطلب که مسائل و اصولی که باید شهروندان رعایت کنند در برنامه این هفته "نگی که نگفتی" مطرح خواهد شد، اظهار کرد: رعایت قوانین راهنمایی رانندگی، حق تقدم ها از رانندگی تا صف نانوایی، دیدن نیازمندان در سطح شهر، رعایت حقوق معلولین و نابینایان در مبلمان شهری و تردد، مراقبت از ادبیات کلامی در محیط های عمومی شهر از موضوعاتی است که این هفته در برنامه مطرح خواهد شد و البته از همشهریان خواسته ایم جدا از ویدیوی کودکانشان که قرار است براساس موضوع هر هفته برای ما ارسال کنند، این هفته اگر در شهرشان شاهد ناهنجاری اجتماعی بودند از نبود رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی گرفته تا سایر مسائلی که نادیده گرفته می شود را برای ما ارسال کنند تا بتوانیم با واقع نگری کمی رفتار یکدیگر را به بررسی بگذاریم.

وی در ادامه تصریح کرد: چالش های زندگی روزمره گاهی باعث می شود فراموش کنیم با حرکات، رفتارها و برخوردهایمان به حقوق همشهریان خود تعدی کرده ایم، بنابراین این هفته کمی بیش از همیشه به هم این مسائل را یادآوری می کنیم .

کارگردان "نگی که نگفتی" درباره چگونگی پرداختن به اولویت های شهروندان ایرانی در زندگی شهری در برنامه این هفته خاطرنشان کرد: درباره اولویت در رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، مراقبت از ادبیات کلامی در مراوده با افراد، توجه به حضور معلولین، افراد نابینا در شهر، مراقبت از زیبایی و نظافت شهر با نریختن زباله یا رسیدن به امور شخصی از مردم نظر سنجی کرده و اولویت های شهری شهروندان ایرانی را بررسی می کنیم.

ثبت: ۱۳۹۶/۱۰/۲۳