آخرین وضعیت نفتكش ایرانی به روایت تصویر

مدیرعامل شركت ملی نفتكش ایران گفت: عملیات خنك سازی نفتكش سانچی در طول شب با ۴ كشتی ادامه می یابد.
2164896.jpg
ثبت: ۱۳۹۶/۱۰/۲۴