نمای متفاوت از نفت‌كش سانچی!

به بهانه حادثه دلخراش نفتكش ایرانی سانچی و غم از دست دادن هموطنان مان...
136044_341.jpg
ثبت: ۱۳۹۶/۱۰/۲۵