ماجرای رابطه غیراخلاقی فرح دیبا با هم‎كلاسی‌ دوران جوانی‌اش +فیلم

به گزارش نما؛ فرح كه از ابتدا در یك خانواده بی قید و بند بزرگ شده بود رعایت شرع برایش معنی و ارزش خاصی نداشت. رابطه غیراخلاقی او با فریدون جوادی یكی از بارزترین موارد فساد اخلاقی فرح بود. او در دوران تحصیل با فریدون جوادی از دوستان دوره مدرسه‌اش در مدرسه رازی آشنا شد. البته فرح با دوستان زیادی از دوران تحصیلش در فرانسه رفت و آمد می‌كرد كه فریدون جوادی منفورترین چهره بین آنها بود و رابطه ای نامناسب با او برقرار كرده بود البته به گفته برخی این دو از قبل عاشق و معشوق یكدیگر بوده‌اند. فریدون در مهمانی‌هایی كه فرح برگزار می‌كرد شركت می‌كرد. فرح كه از فاش شدن این فساد اخلاقی و رفتار نامتعارفش ابایی نداشت دستور داد تا اتاق یكی از ماموران گارد را به او بدهند كه بتواند به فریدون نزدیك‌تر باشد. فساد فرح با فریدون بارها مایه بی آبرویی درباریان شده بود. حتی اعتراض یكی از فرماندهان فرح درباره فساد اخلاقی‌اش با فریدون با اخراج وی روبه رو شد. او گفته بود: "ما فكر می‌كردیم از یك زن عفیفه نگهداری می‌كنیم و نمی‌دانستیم همچین مسائلی وجود دارد". همچنین در مكزیك هم در دوران مریضی محمدرضا پهلوی، احمدعلی انصاری، پسرخاله فرح, درمورد افساد اخلاقی او لب به اعتراض گشود كه فرح در پاسخ به او گفت: "به كسی مربوط نیست". او حتی در ایام بیماری و مرگ و پس از مرگ شاه از این فساد دست برنداشت.
ثبت: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰