سرگرمی جدید خرپول‌ها!

12 شتر به دلیل استفاده از بوتاكس در صورتشان از شركت در رقابت‌های سالانه "زیباترین شتر" عربستان محروم شدند!
403867_177.jpg
ثبت: ۱۳۹۶/۱۱/۷