رئیس جمهوری كه هنوز در عصر حجر زندگی می‌كند!

«ترامپ در عصر حجر» عنوان كارتونی است كه سایت كگل منتشركرده است.
403786_335.jpg
ثبت: ۱۳۹۶/۱۱/۷