حمایت از نظام انتقاد از وضعیت اقتصادی

كفه سنگین امید

انقلاب، ارزش‌ها و سیاست‌های آن با گذشت چهار دهه هنوز از حمایت بالای اجتماعی برخوردار است.
نتایج یک نظرسنجی که دانشگاه «مریلند» و مرکز نظرسنجی «ایران‌پُل» به تازگی منتشر کرده‌، نشان می‌دهد اکثریت قاطع مردم ایران با وجود داشتن مطالبات اقتصادی و معیشتی، با سیاست‌های کلی نظام موافقند و خواستار تغییر نظام سیاسی ایران نیستند. بر اساس این نظرسنجی، انتقاد از سیاست خارجی ایران در سوریه و عراق از حمایت گسترده عموم جامعه ایران برخوردار نیست، 85 درصد مردم ایران دیدگاه «بسیار نامطلوبی» به دولت آمریکا دارند، در حالی که نگرش کمتر از یک درصد مردم ایران نسبت به آمریکا «بسیار مطلوب» است. براساس نتایج این پیمایش، تغییر بنیادین در نظام سیاسی ایران، تنها از حمایت 4/9 مردم ایران برخوردار است و 8/8 درصد با کاهش هزینه‌کرد نهادهای نظامی ایران در برنامه موشکی موافقند. همچنین 11/3 معتقدند حکومت در زندگی آنها دخالت می‌کند. در عین حال، این نتایج نشان می‌دهد، عموم مردم در زمینه‌های مبارزه با فساد (85/2 درصد)، کاهش هزینه مواد غذایی (81/3 درصد)، کاهش هزینه سوخت (73/2 درصد) و قطع نشدن یارانه‌ها (69/2 درصد) مطالبات جدی دارند.
انتشار نتایج این نظرسنجی، در شرایطی که در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب هستیم، حاکی از آن است که انقلاب، ارزش‌ها و سیاست‌های آن با گذشت چهار دهه هنوز از حمایت بالای اجتماعی برخوردارند. این مهم، خود مهر باطلی است بر توهماتی که تحت عنوان «انقلاب‌زدایی» از ایران پیگیری می‌شود. به عبارت دیگر، این نتایج نشان می‌دهد، با وجود نارضایتی‌ها و کاستی‌ها در حوزه‌های اقتصادی‌ـ معیشتی، مردم راه‌حل این مسائل را عدول از شعارها و مواضع انقلابی نمی‌دانند. در واقع، حمایت‌های مردمی از مواضع انقلاب در حالی که مشکلات فراوانی در حوزه‌های اقتصادی وجود دارد، حاکی از آن است که مردم هنوز به نظام و کارگزاران آن برای حل مشکلات امیدوار هستند. از این‌رو، می‌توان گفت برای حل مشکلات اقتصادی فرصت کافی در اختیار مسئولان وجود دارد تا با مدیریت جهادی و اقدامات انقلابی، گام‌های مؤثری را برای حل مشکلات بردارند. نکته مهم در این میان این است که همین حمایت‌ها نباید بهانه‌ای باشد که به مطالبات زندگی روزمره مردم بی‌توجهی شود؛ بلکه برعکس باید با اتکای به همین ذخیره‌ حمایتی، برای رفع چالش‌های زندگی روزمره مردم تلاش شود.
ثبت: ۱۳۹۶/۱۱/۱۴