كیك تولد علی دایی با حضور علی پروین+عكس

كیك تولد علی دایی در حاشیه تمرین امروز سایپا را در این خبر مشاهده می كنید.
به گزارش نما، کیک تولد علی دایی در حاشیه تمرین امروز سایپا را در این خبر مشاهده می کنید.

علی پروین یکی از میهمانان ویژه در این مراسم است.

2185763.jpg

ثبت: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷