آخرین وضعیت طرح جدید ترافیك

هاشمی با تاكید بر این نكته كه وظیفه شورای اسلامی شهر تهران مربوط به عوارض طرح ترافیك است كه فرمانداری ایراداتی به آن گرفته است، خاطرنشان كرد: ایراد گرفته شده فرمانداری در مورد عوارض طرح جدید ترافیك در دستور كار شورای اسلامی شهر تهران قرار گرفته و اعضای شورا در مورد آن بحث و گفتگو خواهند كرد.

به گزارش نما، محسن هاشمی در جمع خبرنگاران درباره حواشی طرح جدید ترافیک در سال ۹۷ گفت: باید توجه کنیم که طرح ترافیک مصوبه شورای هماهنگی وزارت کشور بوده که در شورا مصوب شده است.

رییس شورای اسلامی شهر تهران افزود: شهرداری پیشنهادات خود در مورد طرح ترافیک به وزارت کشور را ارائه کرده و وزارت کشور این پیشنهاد را به تصویب رسانده است.

وی با تاکید بر این نکته که وظیفه شورای اسلامی شهر تهران مربوط به عوارض طرح ترافیک است که فرمانداری ایراداتی به آن گرفته است، خاطرنشان کرد: ایراد گرفته شده فرمانداری در مورد عوارض طرح جدید ترافیک در دستور کار شورای اسلامی شهر تهران قرار گرفته و اعضای شورا در مورد آن بحث و گفتگو خواهند کرد.
ثبت: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹