خانه‌های 150 میلیون تومانی در تهران

با مبلغ 150 میلیون تومان امكان خرید یك واحد آپارتمان 56 متری در منطقه جوادیه، خیابان اكبری را دارید.
به گزارش نما، با مبلغ 150 میلیون تومان امکان خرید یک واحد آپارتمان 56 متری در منطقه جوادیه، خیابان اکبری را دارید.

سایر واحدهای آپارتمانی مشابه به شرح جدول است.


proxy-this-arg.png
ثبت: ۱۳۹۶/۱۲/۶