ادب مرد به ز سمت اوست

سید صولت مرتضوی

جناب آقاي حسام الدين آشنا، مشاور رئيس جمهور و رئيس مركز مطالعات استراتژيك در پي مصاحبه يكي از مقامات پيرامون اظهار نظر در خصوص مسكن مهر در زلزله ناراحت كننده غرب كشور در فضاي مجازي واكنش شديدي نشان دادند و خطاب به ايشان نوشتند: ادب مرد به ز قدرت اوست.

گرچه اين اظهارنظر يك نظر شخصي تلقي مي‌شد و مخاطب هم يك نفر بود، اما واكنش جناب آشنا و رسانه‌هاي زنجيره‌اي بسيار تند و پر حجم و نفسگير بود. با اين حال، روز يك‌شنبه جناب آقاي رئيس جمهور در مجمع عمومي بانك مركزي با كمال تأسف مخالفان دولت (با كمال احترام و تأسف يعني بخش زيادي از ملت فهيم ايران) را كم عقل خطاب فرمودند!

جناب آقاي رئيس جمهور عاقل! نيك مي‌دانند در انتخاباتي كه ۲۹ارديبهشت انجام شد، حدود ۱۶ ميليون نفر از كساني كه موفق به حضور در پاي صندوق‌ها شدند مخالف ايشان بودند، گزارشات واصله و اظهارات شخص آقاي رئيس جمهور هم حكايت از آن دارد كه تقريبا بين 2/5 تا ۵ ميليون واجد شرايط رأي دادن گرچه در انتخابات شركت كردند اما امكان رأي دادن (به دليل معضلات عديده اجرايي) برايشان ميسر نگرديد. حقير به گواهي سوابق اجرايي و انتخاباتي ام بر اين باورم كه حدود 80 درصد از افرادي كه متأسفانه رأي‌شان اخذ نشد از هواداران حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي رئيسي محسوب مي‌شوند؛ با اين وصف، با قاطعيت مي‌توان اذعان داشت، مخالفان جناب آقاي رئيس جمهور در انتخابات ۲۹ارديبهشت بالغ بر ۲۰ ميليون نفر برآورد مي‌شوند، اما جاي تعجب اينجاست كه چگونه رئيس جمهوري كه همگان حتي معصومين‌(ع) را قابل نقد مي‌دانند! خود را عاري و مصون از خطا ‌و تقصير و عاقل تصور كرده و حتي تلويحاً برتر از معصومين، از جمله امام زمان (عج) دانسته و مخالفان دولتشان را نادان و غيرعاقل مي‌پندارند و شگفت اينكه اين مطلب را اعلام هم مي‌نمايند؟!!

نمي دانم آيا مدعي العموم قادر است از حقوق حداقل 20 ميليون نفري كه ايشان آنان را نادان (با كمال تأسف و احترام بخوانيد ملت فهيم ايران) خطاب نمودند دفاع نمايد؟ آيا ديوان عالي كشور كه صلاحيت نظارت بر رفتار رئيس جمهوري را دارد قادر به اظهارنظر قانوني در خصوص كفايت سياسي و احتمالاً حقوقي ايشان مي‌باشد؟

چه بسا اين مهم آزموني جهت دفاع از حقوق مردم در برابر دولت براي دستگاه محترم قضا باشد. اما از جناب آقاي آشنا انتظار مي‌رود:

۱. در اقدامي مشابه اقدام صدرالذكر، به حضرت ايشان بنگارند ادب مرد به ز سمت اوست.
۲. در يك نظر سنجي در فضاي مجازي مخالفان اين اظهار نظر رئيس محترمشان را ارزيابي و نتيجه را به سمع و نظر ايشان و ملت رشيد و فهيم ايران برسانند.
پي نوشت: البته بد و خالي از لطف نيست اگر واكنش قبلي خودشان را هم به پيوست تقديم شان نمايند.
و آخر دعوانا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِین
ثبت: ۱۳۹۶/۱۲/۱۵