بازگشت «مردان آهنین» به تلویزیون

عباس قنبری از ضبط برنامه «مردان آهنین» با ۲۴ شركت كننده در شهرك غزالی خبر داد.
به گزارش نما، عباس قنبری تهیه‌کننده برنامه «مردان آهنین» در خصوص مراحل تولید این برنامه گفت: ضبط برنامه تلویزیونی «مردان آهنین» طی دو روز گذشته در شهرک غزالی آغاز شده است. این برنامه در 15 قسمت 45 دقیقه ای تولید می شود.

وی ادامه داد: 24 شرکت کننده در مسابقه «مردان آهنین» حضور دارند و تفاوت این مسابقه با سال های گذشته در این است که شرکت کنندگان به صورت گروهی شرکت می کنند.

قنبری در خصوص اجرا و داوری مسابقه «مردان آهنین» عنوان کرد: فتاح حسینی اجرای این برنامه را بر عهده دارد و داوری این دوره همچون سال های گذشته به عهده فرامرز خودنگاه با همکاری فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام است.
ثبت: ۱۳۹۶/۱۲/۲۰