رئیس كمیته بین المللی صلیب سرخ با ظریف دیدار كرد

رئیس كمیته بین المللی صلیب سرخ با وزیر امور خارجه كشورمان در تهران دیدار كرد.
به گزارش نما، رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد.
ثبت: ۱۳۹۶/۱۲/۲۰