سفر نخست وزیر تشكیلات خودگردان فلسطین به غزه

«رامی الحمدالله» نخست وزیر تشكیلات خودگردان فلسطین روز سه شنبه به نوار غزه سفر می كند.
به گزارش نما، یک منبع در دولت وفاق ملی فلسطین گفت رامی الحمدالله در سفر به غزه با برخی از رهبران جنبش حماس به شکل جدی درباره اجرای پرونده آشتی ملی و شرایط و اوضاع بحرانی نوار غزه گفتگو خواهد کرد.

پس از امضای توافقنامه آشتی ملی میان فتح و حماس در قاهره در اکتبر گذشته، رامی الحمدالله ماه دسامبر به غزه سفر کرد.

هیئتی از مقامات سازمان اطلاعات عمومی مصر برای پیگیری توافقنامه آشتی ملی و سازوکارهای اجرای این توافقنامه در منطقه تحت محاصره نوار غزه، از دو هفته پیش وارد این منطقه شده است.
ثبت: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲