راهكار امام صادق (ع) برای گرفتار نشدن در اشتباهات

اهمیت حدیث در میان مسلمانان از آن روست كه از منابع اصلی استنباط احكام در فقه و عقاید در علم كلام محسوب می‌شود. همچنین احادیث از منابع اولیه پژوهش‌های تاریخی است.
به گزارش نما، اهمیت حدیث در میان مسلمانان از آن روست که از منابع اصلی استنباط احکام در فقه و عقاید در علم کلام محسوب می‌شود. همچنین احادیث از منابع اولیه پژوهش‌های تاریخی است.امام صادق (ع) می فرمایند:

العالِمُ بِزَمانِهِ لا تَهجُمُ عَلَیهِ اللَّوابِسُ

کسى که به اوضاع زمان خود آگاه باشد، گرفتار هجوم اشتباهات نمى ‌شود.کافى، ج 2، ص 164، ح 5

ثبت: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲