عربستان خانه دوم نظامیان پاكستان

مجلس ملی پاكستان گزارش داد، ۱۶۷۱ پرسنل ارتش این كشور در عربستان مستقر هستند و پس از عربستان، بیشترین تعداد نیروهای مسلح پاكستانی در قطر حضور دارند.
به گزارش نما، خرم دستگیر خان، وزیر دفاع پاکستان در پاسخی کتبی اعلام کرد ۹۱۲ پرسنل به درخواست وزارت دفاع عربستان و ۷۵۹ سرباز به خواست وزارت کشور آل سعود در آنجا مستقر شده‌اند. از مجموع ۹۱۲ نیرو، ۷۴۲ تن متعلق به نیروی زمینی ارتش، هشت تن از نیروی دریایی و ۶۲ تن دیگر از نیروی هوایی پاکستان هستند. نیروهای پاکستانی که در خدمت وزارت کشور عربستان هستند، شامل ۶۵۳ نیروی ارتش، ۵۶ تن از نیروی دریایی و ۵۰ تن از نیروی هوایی هستند.

پس از عربستان، بیشترین تعداد نیروهای مسلح پاکستانی در قطر مستقر شده‌اند با ۶۲۹ نفر. یک نظامی پاکستانی هم در استرالیا، ۱۵ نظامی در بحرین، چهار نظامی در بروئنی و شش تن هم در اردن مستقرند، ۶۳ نظامی هم در عمان و ۶۶ نظامی در امارات حضور دارند.

استقرار این نیروها طبق یادداشت‌های تفاهم مختلف و توافقات با کشورهای متبوع است. وزیر دفاع پاکستان گفت کشورش هیچگونه بار مالی بابت استقرار این نیروها متحمل نمی‌شود. به گفته او، ۶۱۱۸ نیروی پاکستانی هم در عملیات‌های سازمان ملل متحد حضور دارند.

در دسامبر ۲۰۱۳ مجموعا ۷۶۸۴ نیرو در عملیات‌های صلحبانی سازمان ملل مستقر شدند. در سال ۲۰۱۴، ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ مجموع نیروهای مستقر شده در خارج به ترتیب ۷۴۹۰، ۷۳۸۹ و ۶۸۹۳ نظامی بوده است. بالاترین تعداد نیروهای پاکستانی مستقر شده در کنگو است و اکنون ۳۴۹۱ تن در آنجا مشغول فعالیت هستند. دومین مقصد جمهوری آفریقای مرکزی است که ۱۱۳۹ پاکستانی در آنجا حضور دارند.
ثبت: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲