واژگونی و آتش گرفتن خودروی حامل شیر به دلیل بی‌احتیاطی راننده + فیلم

به گزارش نما؛ راننده یك دستگاه خودروی حامل شیر خوراكی، در خیابانی در اوكراین مشغول به رانندگی بود كه به دلیل بی‌احتیاطی، عاقبت واژگونی و آتش گرفتن را برای خودرو رقم زد.
ثبت: ۱۳۹۷/۱/۱۴