اقدام رئیس رسانه ملی برای حمایت از كالای ایرانی

رئیس رسانه ملی به مدیران ارشد حوزه های مختلف دستور داد از امسال جوایز برنامه های رادیویی و تلویزیونی فقط باید از كالاهای ایرانی باشد.
به گزارش نما، دکتر علی عسکری در راستای حمایت از تولید داخلی خطاب به همه معاونان و مدیران ارشد رسانه ملی تاکید کرد: سازمان صداوسیما باید از همه ظرفیت های خود برای تقویت تولید ملی و حمایت از تولید کنندگان داخلی استفاده کند و بعنوان حامی کالای ایرانی پرچم دار فرهنگ سازی در این زمینه باشد.
ثبت: ۱۳۹۷/۱/۲۱