توضیحات حسینی مكارم درباره بازنشستگی خود

حسینی مكارم در خصوص مسائل مطرح شده پیرامون بازنشستگی خود خاطرنشان كرد: بازنشسته شهرداری تهران بوده ام. به این خاطر كه بازنشسته شهرداری و جانباز بودم، از سوی شهردار قبلی در رابطه با ادامه فعالیت من تصمیم گیری شد. اكنون كارمند رسمی شهرداری تهران به حساب می‌آیم.
به گزارش نما، سمیع الله حسینی مکارم در جمع خبرنگاران گفت: عمده برنامه‌های ما مبتنی بر برنامه‌هایی است که شورای شهر اعلام کرده و من نیز قانون مداری را در امور شهرسازی، معماری و ... مد نظر قرار خواهم داد.

وی افزود: شفافیت مالی و اطلاع رسانی در امور مالی برنامه اصلی ما خواهد بود. قراردادهای بالای یک میلیارد تومان را به مردم اطلاع خواهیم داد.

سرپرست شهرداری تهران با اشاره به برنامه‌های خود در شهرداری تصریح کرد: برنامه‌های جدیدی را در کنار برنامه‌های قبلی خواهم داشت.

حسینی مکارم تاکید کرد: من منتخب شده از سوی شهردار قبلی تهران بودم و در انتخاب برخی از معاونین نیز مشورت‌هایی را داده بودم.

وی در خصوص مسائل مطرح شده پیرامون بازنشستگی خود خاطرنشان کرد: بازنشسته شهرداری تهران بوده ام. به این خاطر که بازنشسته شهرداری و جانباز بودم، از سوی شهردار قبلی در رابطه با ادامه فعالیت من تصمیم گیری شد. اکنون کارمند رسمی شهرداری تهران به حساب می‌آیم.


ثبت: ۱۳۹۷/۱/۲۱