تاكید عضو شورای شهر بر لزوم حمایت جامع از سرپرست شهرداری

عضو كمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران با تاكید بر لزوم حضور فعال مدیران حال حاضر شهرداری خاطرنشان كرد: درخواست ما این است كه هیچ كدام از مدیران و معاونین، سمیع الله حسینی مكارم، سرپرست شهرداری را تنها نگذارند.
به گزارش نما، احمد مسجد جامعی در پنجاه و پنجمین جلسه شورای شهر تهران گفت: باید از معاونین و شهرداران مناطق خواسته شود که به سرپرست شهرداری به مانند شهردار نگاه کنند.

وی افزود: ما مسئول کیفیت زندگی شهروندان تهرانی هستیم و باید شهر را به خوبی اداره کنیم.

عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران با تاکید بر لزوم حضور فعال مدیران حال حاضر شهرداری خاطرنشان کرد: درخواست ما این است که هیچ کدام از مدیران و معاونین، سمیع الله حسینی مکارم، سرپرست شهرداری را تنها نگذارند.

مسجد جامعی تاکید کرد: نباید به گونه ای عمل شود که شائبه پراکندگی در شورای شهر و مدیریت شهری ایجاد شود.

وی تاکید کرد: پیشنهاد ما این است که سرپرست شهرداری از پیشنهادات و نظرات کارشناسان حاضر در شهرداری و مدیران استفاده لازم را ببرد.
ثبت: ۱۳۹۷/۱/۲۱