طعنه فتحی و امامی به منتقدان «شهرزاد» !

همزمان با فیلم برداری فصل دوم «شهرزاد» و بازداشت محمد امامی، كمپینی به نام «نه به شهرزاد» با پیگیری های نادر فتوره چی برای بررسی منابع مالی این سریال به راه افتاد.
به گزارش نما، همزمان با فیلم برداری فصل دوم «شهرزاد» و بازداشت محمد امامی، کمپینی به نام «نه به شهرزاد» با پیگیری های نادر فتوره چی برای بررسی منابع مالی این سریال به راه افتاد. با آغاز پخش فصل دوم این سریال، محمد امامی از نادر فتوره چی شکایت کرد؛ شکایتی که همچنان در قوه قضاییه در حال پیگیری است.

حالا و در قسمت هشتم از فصل سوم «شهرزاد» در جلسه محاکمه «فرهاد دماوندی» دادستانی با نام «سرهنگ دوم تقی فتوره چی» برای فرهاد تقاضای اشد مجازات و اعدام می کند. حکمی که در دادگاه تأیید می شود. از قضا گریم «تقی فتوره چی» در سریال شباهت هایی به چهره نادر فتوره چی هم دارد.
ثبت: ۱۳۹۷/۱/۲۲