عابدینی در گفتگو با نما:

پیگیری حقوقی خشونت پلیس فرانسه علیه خبرنگاران ایرانی ضروری است

فعال رسانه ای وسیاسی صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران گفت: متاسفانه در غرب بسیاری از واژه ها كاربرد دوگانه ای دارد از جمله بحث آزاد جریان اطلاع رسانی كه در چهار چوب آن خبرنگارانی كه بی دفاع ترین افراد هستند و درعین حال مسئولیت اجتماعی برای پوشش رویدادهای خبری دارند مورد خشونت و ضرب وشتم قرار می گیرند.
حسن عابدینی فعال رسانه ای وسیاسی صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با نما با ابراز تاسف از حوادث روز کارگردرپاریس علیه دولت فرانسه که منجر به اعمال خشونت پلیس علیه تظاهرات کنندگان فرانسوی وخبرنگاران شد، گفت: متاسفانه در غرب بسیاری از واژه ها کاربرد دوگانه دارد از جمله بحث آزاد جریان اطلاع رسانی که در چهار چوب آن خبرنگاران به عنوان بی دفاع ترین افراد که مسئولیت اجتماعی برای پوشش رویدادهای خبری دارند مورد خشونت و ضرب وشتم پلیس قرار می گیرند.
وی عنوان نمود: درغرب اگر برای خبرنگاری که درچهار چوب سیاست کشورهای غربی کارمی کنند درجایی ازدنیا کوچکترین مشکلی پیش آید سر وصدا وجنجال رسانه ای فراوانی می شود ولی در قبال حوادث خشونت باراعمالی بر سایرخبرنگاران حتی درکشوری چون فرانسه که خود را مهد دموکراسی می داند رسانه ها سکوت پیشه کرده وبدون برجسته نمایی این آسیب ها از کنار آن با نقض آشکار حقوق می گذرند.
وی با اذعان به اینکه علل بروز این حادثه ازجنبه های حقوقی باید پیگیری شود، تصریح نمود: براساس تصاویر موجود در جریان اعتراضات روز کارگر علیه دولت فرانسه درپاریس برخورد پلیس فرانسه با تظاهرات کنندگان بسیار خشونت آمیز بود که متاسفانه در جریان آن شماری از خبرنگاران از جمله خبرنگاروتصویر بردارصدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران که درحال پوشش این رویداد بودند مجروح شدند که جای بسی تامل و تاسف برای کشور فرانسه دارد.
وی اظهارداشت: درجریان این حادثه خبرنگار رسمی صدا وسیما درپاریس به جهت استنشاق گازاشک آور بی هوش شده بود که اکنون سلامتی خود را بازیافته است ولی متاسفانه تصویر بردار ایشان آقای توحیدیان به جهت خشونت بیش از حد پلیس فرانسه در اثر شدت جراحات وارده ناشی از اصابت گلوله های پلاستیکی به ناحیه سر دچارکما و خونریزی شدید شدند که به رغم برگشت هوشیاری پس از مدتی اکنون تحت درمان ومراقبت های پزشکی در دوره نقاهت برای انجام آزمایشات وعکس برداری لازم بسر می برند و امیدواریم مشکل خاصی از نظر برگشت کامل سلامت ایشان بخصوص به لحاظ بینایی ایجاد نشود که باید منتظر نتیجه درمان های پزشکی ایشان طی هفته های آتی باشیم.
عابدینی در پاسخ به عمدی بودن صدمات وارده ضمن بازجویی های غیر رسمی صورت گرفته از خبرنگار جمهوری اسلامی ایران علی رغم مصونیت هایی بین المللی موجود برای خبرنگاران در پوشش رویدادهای خبری ،گفت: قطعا" باید علت بروز این حادثه در پاریس برای خبرنگاران کشورمان از سوی مسئولان امر به لحاظ حقوقی پیگیری شود.
وی خاطر نشان کرد: البته وزارت خارجه واکنش مناسبی نشان داد سخنگوی وزارت خارجه بیانیه ای در این باره صادر نمود وازاولین ساعات که این اتفاق رخ داد سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس اقدام به پیگیری ماجرا نمود و کاردار ایران در فرانسه از تصویر بردار مجروح صدا وسیما در بیمارستان عیادت کرد.
این فعال رسانه ای ضمن تشکر ازهمه خبرنگاران وکانون های خبری که از اقصی نقاط جهان به جهت بروز این حادثه در پاریس برای خبرنگاران جمهوری اسلامی ایران با کشورمان ابراز همدردی کرده و اعمال چنین رفتارهای خشونت آمیزی را نسبت به خبرنگاران محکوم نمودن،گفت : امیدواریم برای هیچ خبرنگار دیگری چنین رویدادهای تاسف آوری اتفاق نیفتاده و خبرنگاران حداقل بتوانند درکشورهایی که ادعای آزادی بیان ودموکراسی می کنند آزادانه در مسیر اطلاع رسانی گام بردارند.

ثبت: ۱۳۹۷/۲/۱۸