سرلشكر باقری:

بولیوی در مقابل خواسته‌های آمریكا مقاومت كرد

رئیس ستاد كل نیروهای مسلح گفت: بولیوی كشوری است كه در برابر خواسته های آمریكا مقاومت كرده و نیروهای مسلح آن برای استقلال این كشور تلاش زیادی انجام داده اند كه ما برای آن ارزش زیادی قائلیم.
به گزارش نما، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: بولیوی کشوری است که در برابر خواسته های آمریکا مقاومت کرده و نیروهای مسلح آن برای استقلال این کشور تلاش زیادی انجام داده اند که ما برای آن ارزش زیادی قائلیم.

سرلشکر محمدحسین باقری رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح در حاشیه دیدار با دریاسالار «جمیل بوردا سوسا» فرمانده ارتش بولیوی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سفر فرمانده ارتش بولیوی باعث نزدیکی ملت‌ها و نیرو‌های مسلح دو کشور می‌شود، اظهار داشت: بولیوی کشوری است که در برابر خواسته‌های آمریکا مقاومت کرده و نیرو‌های مسلح آن برای استقلال این کشور تلاش‌های زیادی انجام داده اند که ما برای آن ارزش زیادی قائل هستیم.

وی افزود: فرمانده ارتش بولیوی برای همکاری‌های فنی و کار بر روی تسلیحات و همچنین خانه سازی برای نیرو‌های مسلح و مسائل آموزشی ابراز علاقه کرده که ما هم از همه این زمینه‌ها استقبال کردیم.

رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح با بیان اینکه فرمانده ارتش بولیوی ظرف روز‌های آینده بازدید‌هایی از صنایع دفاعی وزارت دفاع و بخش‌هایی از امکانات خانه سازی کشور بازدید خواهد کرد، تصریح کرد: امیدواریم در پایان این سفر به تفاهم مناسبی در این زمینه‌ها برسیم که موجب افزایش همکاری‌های دوکشور باشد.

دریاسالار جمیل بوردا سوسا فرمانده ارتش بولیوی نیز با بیان اینکه هدف از این سفر نزدیکی بیشتر ملت‌های دو کشور است، اظهار داشت: از طرف ملت و دولت بولیوی پیام صادقانه دوستی را برای ملت و دولت ایران دارم و امیدوارم در پایان این سفر به توافقات خوبی دست پیدا کنیم.
ثبت: ۱۳۹۷/۲/۲۲