موانع قانونی برای فرزندخواندگی مرتفع می شود

سرپرست سابق بهزیستی استان تهران گفت: به راحتی كودكان را به خانواده‌ها سپرده‌ایم؛ چرا كه مقررات را ‌آسان كرده‌ایم و بسیاری از سازمان‌ها به دلیل رفع موانع با ما همكاری خوبی داشته‌اند.
به گزارش نما، اصغر باقری در مراسم تودیع و معارفه سرپرست بهزیستی استان تهران گفت: 2500 شریک اجتماعی داریم که 11 هزار و 500 شغل ایجاد کرده و این شرکا در شناخت فرصت‌ها به ما کمک کرده‌اند.

وی افزود: با بودجه‌های دولتی کارها پیش نمی‌رود، به همین دلیل به کمک شرکای اجتماعی احتیاج داریم و درعین‌حال مدیریت حذف موانع و روان‌سازی را در پیش گرفته‌ایم.

باقری گفت: اگر کشور یا سازمانی مترقی نمی‌شود به دلیل عملکرد مدیران آن است؛ چراکه گاهی خود مدیر مانع می‌شود.

وی با اشاره به وجود 3100 نیرو در بهزیستی استان تهران گفت: روزی که به بهزیستی آمدم موضوع کودکان کار و معتادان متجاهر بحران بود و اکنون نیست و هر ماه یک مرکز غیردولتی را فعال کرده‌ایم.

سرپرست سابق بهزیستی استان تهران افزود: به راحتی کودکان را به خانواده‌ها سپرده‌ایم؛ چرا که مقررات را ‌آسان کرده‌ایم و بسیاری از سازمان‌ها به دلیل رفع موانع با ما همکاری خوبی داشته‌اند.

وی گفت: حتی در زمینه صدور موافقت‌نامه اصولی برای مراکز شبه خانواده که در گذشته به راحتی داده نمی‌شد، ‌اکنون ظرف دو هفته داده می‌شود.

* وجود 27 هزار معلول پشت نوبت

همچنین داریوش بیات‌نژاد سرپرست جدید بهزیستی استان تهران گفت: 19 هزار معلول، 25 هزار زن سرپرست خانوار و 27 هزار معلول پشت نوبت داریم، درصد مهاجرانی که به تهران می‌آیند بالاست و همین امر باعث سرریز آسیب‌های اجتماعی در تهران شده است.

وی گفت: ظرفیت بالایی با وجود نیکوکاران،‌ خیریه‌ها، مراکز خصوصی،‌دستگاه‌های ملی و استانی ایجاد شده و این یک فرصت طلایی برای پایتخت است و آسیب‌ها امروز دیگر تهدید نیست.
ثبت: ۱۳۹۷/۲/۲۲