تكمیل ۳۰۰ هزار واحد مسكن مهر

احمد اصغری مهرآبادی گفت: از دولت اعتبار ۱۴۰۰ میلیارد تومانی جهت تامین خدمات زیربنایی ۳۰۰ هزار واحد مسكن مهر در كشور درخواست كرده ایم كه با آن پرونده مسكن مهر بسته شود.
به گزارش نما، احمد اصغری مهرآبادی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۲ میلیون واحد مسکن مهر در سطح کشور تحویل داده ایم اظهار کرد: مابقی واحدهای مسکن مهر در کشور یا با مشکل مواجه اند و یا فاقد متقاضی، درگیر پرونده های قضایی و مشکلات بانکی دارند.

قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی افزود: در حال حاضر ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر در کشور از نظر ساختمان تکمیل شده و با تامین انشعابات آب، برق و گاز به مالکان تحویل می شود.

وی با اشاره به برگزاری جلسه دولت با محوریت پروژه های مسکن مهر گفت: طی جلسه ای که با دولت داشتیم مقرر شد تا ۱۴۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر در کشور در اختیار وزارتخانه های راه و شهرسازی و نیرو قرار دهد.

واحدهای مسکن مهر بدون معارض در کشور را تکمیل و به متقاضیان تحویل داده ایم

مهرآبادی تاکید کرد: در صورتی که ۱۴۰۰ میلیارد تومان درخواست شده وزارت راه و شهرسازی در هیات دولت به تصویب برسد و آن را در اختیاز وزارتخانه های مربوطه قرار دهند تا هم تامین زیربنایی مساکن مهر و هم مقدمات تحویل را آماده سازی کنیم.

قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی بابیان اینکه واحدهای مسکن مهر که در کشور بدون معارض بودند را تکمیل و به متقاضیان تحویل داده ایم، گفت: اگر اعتبار درخواستی به موقع تحویل یابد طبق برنامه ریزی انجام شده ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر تکمیل و آماده تحویل می شود.

وی اصلی ترین مشکل ۳۰۰ هزار واحد مسکن باقی مانده در کشور را نبود خدمات زیربنایی از قبیل آب، برق و گاز عنوان کرد، گفت: در حال حاضر ۱۰۰ هزار واحد مسکن مهر بدون متقاضی در کشور وجود دارد که در تلاش هستیم تا این واحدها را در اختیار نهادها و سازمان های حمایتی در راستای سکونت مددجویان قرار دهیم.
ثبت: ۱۳۹۷/۲/۲۳