هاشمی: برگزاری نمایشگاه خودرو در تهران لغو شد

جلسه امروز شورای شهر تهران گفت: روز گذشته اسفندی رئیس شركت بین‌المللی نمایشگاه‌ها


به گزارش نما، محسن هاشمی در جلسه امروز شورای شهر تهران گفت: روز گذشته اسفندی رئیس شرکت بین‌المللی نمایشگاه‌ها با بنده تماس گرفت و از لغو شدن برگزاری نمایشگاه خودرو در نمایشگاه بین‌المللی خبر داد.

وی ادامه داد: اسفندی عنوان کرد که این نمایشگاه برگزار نمی‌شود، اما قرار هم نبود که این نمایشگاه خودرو بین‌المللی باشد بلکه تنها در سطح کشور گروه‌های خودروساز به ارائه دستاورد‌های خود می‌پرداختند.
ثبت: ۱۳۹۷/۲/۲۳