ستاره استقلال؛ غایب بزرگ تمرین امروز آبی پوشان

بازیكنان تیم فوتبال استقلال در غیاب ابراهیمی تمرینات گلزنی را مرور كردند.
به گزارش نما، بازیکنان تیم فوتبال استقلال امروز ظهر ساعت 12:20 با حضور در زمین صنایع دفاع در یک نوبت به تمرین پرداختند.

در ابتدای تمرین شفر برای دقایقی با بازیکنان تیمش صحبت کرد و سپس آبی پوشان به گرم کردن بدن های خود پرداختند.

پس از حدود 20 دقیقه پاسکاری ترکیبی بازیکنان استقلال برای اجرای تمرینات تاکتیکی به نکات فنی کولی و ساناک گوش کردند.

در آیتم بعدی شاگردان شفر به انجام فوتبال درون تیمی پرداختند.

بازیکنان تیم فوتبال استقلال به مرور یک تاکتیک گلزنی پرداختند و شفر به طور ویژه روی این آیتم نظارت داشت .

امید ابراهیمی و شجاعیان غایب تمرین استقلال بودند.
ثبت: ۱۳۹۷/۲/۲۳