وقوع چندین انفجار در ولایت «ننگرهار» افغانستان

رسانه‌های افغانستان دقایقی پیش از وقوع چندین انفجار پیاپی در ولایت ننگرهار این كشور خبر دادند.
به گزارش نما، مقامات محلی ولایت ننگرهار افغانستان از وقوع چندین انفجار پیاپی در سازمان امور مالیاتی این ولایت خبر دادند.

هنوز از تلفات و خسارت احتمالی این انفجارهار اطلاعاتی در دست نیست.
ثبت: ۱۳۹۷/۲/۲۳