موسوی لارگانی در گفتگو با نما:

سوال از رئیس جمهور حق مجلس است/ روحانی پاسخ گوی ضعف دولت در مقابله با نابسامانی های اقتصادی باشد

عضو كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: عدم وجود برنامه و تصمیم جدی دولت برای مقابله با شرایط موجود و كنترل بازار ارز وسكه در كشور دلیل نابسامانی های اقتصادی اخیر وتحمیل هزینه ها ی گزاف بر مردم است كه رئیس جمهور باید پاسخ گوی آن باشد.
حجت الاسلام موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با نما با بی سابقه خواندن گرانی های اخیر در بازار ارز و سکه کشور، گفت: به رغم تلاش های صورت گرفته در کمیسیون اقتصادی مجلس برای نظارت برعملکرد دولت در مقابله با نابسامانی های صورت گرفته متاسفانه هیچ اقدام موثری از سوی دولت تحقق نیافته است.
وی بیان کرد: عدم وجود برنامه و تصمیم جدی و قاطع دولت برای مقابله با شرایط موجود وکنترل بازار اقتصاد دلیل این نابسامانی هاست که رئیس جمهور باید پاسخ گوی آن باشد.
موسوی لارگانی عنوان نمود: به رغم اعلام ارائه ارز 4200 هزار تومانی از سوی دولت مردم برای دریافت ارز با این قیمت به شدت دچار مشکل اند، مردم و تولید کنندگان نتوانسته اند ارزی با قیمت اعلامی دولت دریافت نمایند.
وی ابراز نمود: دغدغه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از آغاز شروع این نابسامانی ها در غالب طرح در اختیار رئیس مجلس قرار گرفته است و همچنان امید می رود با اجرائی شدن آن در صورت موافقت رئیس مجلس تصمیم جدی برای نظارت وساماندهی به امور کنونی اقتصاد کشوراتخاذ شود.
وی با اذعان به عملکرد ضعیف مجلس در نظارت برعملکرد دولت، گفت: در شرایط کنونی مجلس گرچه امکان موفقیت استیضاح رئیس جمهور اندک است لیکن بحث سوال از رئیس جمهور به جد در مجلس مطرح و مورد خواست نمایندگان ملت است چرا که رئیس جمهور باید پاسخ گوی عملکرد دولت نسبت به ناکارامدی خود در ساماندهی به اموراقتصادی کشور و تحمیل گرانی ها برمردم باشد.
وی اظهار داشت: شایسته نیست در کشور وقتی مسئله سوال از رئیس جمهور و وزیری مطرح می شود عده ای به دنبال منصرف کردن نمایندگان از مطالبه خواست مردم و سوال از مسئولان اجرائی کشورباشند در حالی که فرصت پاسخ گویی به مردم و شنیدن دغدغه ها یشان تکلیف است.
وی افزود: فراری بودن از پاسخ گویی به مردم عامل نارضایتی خواهد شد که خود ناشی از دادن وعده های غیر قابل تحقق و کذب دولت در زمان انتخابات به مردم است که پذیرفتنی هم نیست.
وی با بیان اینکه وعده های دولت در این دو دوره تاکنون محقق نشده است، تصریح کرد: رئیس جمهور قسم جلاله خورد که اگر می دانستند نمی توانند مشکلات مردم را حل کنند کاندید نمی شدند ولی ایشان آمدند وعده دادند فقر را ریشه کن می کنند و چنان رفاهی برای مردم مهیا می کنند که نیازی به یارانه نداشته باشند پس اکنون چه می کنند؟ چرا برنامه ای برای رفع مشکلات ندارند و چرا پاسخ گو نیستند.


ثبت: ۱۳۹۷/۲/۲۷