انواری در گفتگو با نما:

اتحاد ملی عامل ایستادگی در برابر مستكبران است

عضو شورای مركزی حزب موتلفه اسلامی گفت: نباید رفتارها و روابط با دولت های مستكبر از موضع انفعال وضعف باشد كه عزت كشور و مردم پایمال شود.
حسین انواری عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با نما با اشاره به نقش وحدت ملی درقدرت یافتن جریان مقاومت درسطح منطقه، گفت: اینکه مردم، دولت و ارتش لبنان توانست مقابل هجمه های نظام سلطه با تدابیر جریان مقاومت بایستد نتیجه وحدت ملی شان بود درهمین یمن هم که اتحاد ملی وجود دارد عربستان با همه تجهیزاتش با وجود تخریب ها نتوانسته مردم را از پا درآورد.
وی با بیان اینکه نیاز امروزهمه ملت های منطقه در مقابله با نظام سطه اتحاد ملی است، عنوان نمود: وحدت همان امری است که امام ره و مقام معظم رهبری همواره بر آن تاکید داشته و از لزوم آن در کشور به عنوان اصل مهمی که می توان با تکیه بر آن درمقابل توطئه های داخلی وخارجی ایستاد سخن گفته اند.
وی تصریح نمود: زمانی می توانیم ایستادگی خود را به رخ مستکبران بکشیم که در درون اتحاد بیشتری داشته باشیم، اتحادی که با نگاه به درون و قطع امید ازبیگانگان در اجرای فرامین رهبری منجر به رفع مشکلات شود البته نه اینکه تعاملات نباشد بلکه روابط خارجی هم لازم است ولی نباید رفتارها و روابط با دولت های مستکبر از موضع انفعال وضعف باشد که عزت کشور و مردم پایمال شود.
انواری با اشاره به نقش حزب الله در ایجاد اتحاد ملی لبنان، گفت: درفاصله سالهای 2005 تا 2009 ائتلاف مورد حمایت غرب با ترفند های بسیار توانست اکثریت پارلمان لبنان را ازآن خود کند اما پس ازکشمکش های بوجود آمده درفراکسیون حزب الله که منجر به استعفای نمایندگان جریان مقاومت شد دولت 14 مارس که مورد حمایت غرب در لبنان بود به فروپاشی کشیده شد وبه تدریج شرایط به نفع جریان مقاومت تسهیل یافته و ائتلاف رقیب اثرگذاری خود را در حوزه سیاسی لبنان از دست داد و اکنون به مرحله ای رسیده که در انتخابات اخیر پارلمان با وجود اتحاد شوم آمریکا،عربستان و اسرائیل برای ایجاد تغییر درصحنه لبنان و تضعیف حزب الله توفیقی حاصل نکرده است امری که البته نمی تواند بدون اثرپذیری از رویکرد حزب الله درتلاش برای ایجاد اتحاد ملی دررفتار سعدحریری پس از بازداشت درعربستان و استقبال حزب الله از وی در بازگشت به لبنان شکل گیرد و حریری را که پیشتر در تقابل حزب الله حرکت می کرد در انتخابات اخیر به حزب الله نزدیک کرده و صهیونیست ها ومتحدانشان را ازشکست سیاسی خود درعرصه سیاسی لبنان متاثر نماید.
وی با اشاره به تغییر قانون انتخابات لبنان به سمت ایجاد وحدت ملی، اظهار داشت: تغییرات قانونی در لبنان به گونه ای بود که جناح های سیاسی که پیشتر رو در روی هم بودند در یک اتحاد به سمت جریان مقاومت و حزب الله کشیده شدند و با وجود همه تلاشی که از سوی جناح های غرب گرا برای ایجاد اخلال حتی خرید رای با پول های عربستان در این کشور شد مردم آن را پس زده و با اتحاد توانستند خواست خود را بر تلاش مستکبران در پیروزی جریان مقاومت لبنان غالب کند.

ثبت: ۱۳۹۷/۲/۲۷